Sensei No Ojikan

senseisenseisensei
senseisenseisensei3_small.jpg

Trokšņaina klase, dienas vidus. Meitenes un zēni sarunājas, sasaucas, skraida pa klasi, un visādi citādi rada troksni, skan smiekli, valda jautrība. Te atveras klases durvis un pa tām ienāk maza auguma sievietīte ar 14 gadīgas meitenes vaibstiem, acīmredzami nokavējusies skolniece… Tomēr nē, viņa nepievērš uzmanību tukšajiem soliem klasē, bet ieņem skolotājas vietu pie tāfeles. Tā ir Mika Suzuki, skolotāja, 27 gadus jauna, un trokšņojošā klase ir viņas audzināmie skolēni.

PC anime stil?!

24 febru?r?, Jap?n? tiks laists p?rdoan? ?oti izskat?gs mini-dators. Datora specifik?cija un cena v?l nav zin?ma, bet dr?zum? tas b?ot zin?ms. Es protams neatteiktos no t?da! ^_^
Dizains ir balst?ts uz H-sp?les ?????????? a.k.a Rainbow colored stories.

click!click!click!

PC anime stilā!

24 februārī, Japānā tiks laists pārdošanā ļoti izskatīgs mini-dators. Datora specifikācija un cena vēl nav zināma, bet drīzumā tas būšot zināms. Es protams neatteiktos no tāda! ^_^
Dizains ir balstīts uz H-spēles にじいろストーリーズ a.k.a Rainbow colored stories.

click!click!click!

Pale Cocoon

Planētas katastrofa, visas zemes aptveroša, daudzstāvu konstrukcija, izdzīvojušie cilvēki dzīvo kaut kur starp šiem tumsas un dzelzs pārņemtajiem konstrukcijas slāņiem. Pastāv “arheologu” nodaļa, kura rekonstruē zemes pagātnes attēlus, vairs sen neeksistējošās dabas fotogrāfijas. Kādreiz šeit strādāja daudz cilvēku, bet tā ir pagātne, iznīcināta pagātne, izrādās – nevienam nevajadzīga. Un tagad nodaļā ir palikuši tikai trīs…