Japāņu pirtis [nobeigums]

Pirtis strādāja no sešiem rītā līdz sešiem vakarā. Tolaik pirtis vēl netika sadalītas vīriešu un sieviešu pusēs. Seguni palaikam izdeva dusmīgus dekrētus, kas aizliedz tādas vaļības, bet pa to, cik šo dekrētu tika izlaists, var izdarīt secinājumu, ka tie nedeva pienācīgu iespaidu. Tā, piemēram, tā kā lielākā daļa Japānas sabiedrības deva priekšroku iet pirtī otrajā dienas pusē, kad visi darbi ir jau pabeigti, tad jaunatne uz šo laiku bija jau gatava un piedāvāja meitenēm «paberzēt muguru». Un diezgan bieži atbilde, cik tas neliktos dīvaini, izrādījās pozitīva.

Pat bērniem zināms, ka samuraja atšķirības zīme no pārējiem ir divi zobeni (garš — cīņām un īss —, lai veiktu harakiri). Ienākot pirtī, tu tiec neizbēgami atņemts no šīs samuraju pazīšanas zīmes. Tādēļ iesākumā samurajiem mazgāties pirtīs stingri jo stingri aizliedza. Tomēr pēc tam tomēr atļāva, jo samurajam kara autoritātes pacelšanai jābūt tīram.